Hoe het ooit begon / het verhaal van Ruth.

Op 29 oktober 1975 werd er een hoogsensitief meisje geboren. Dit meisje kwam op deze wereld met een grote liefde voor paarden en een diep wetend gevoel dat alle levende wezens gelijk zijn. Zij had het geluk dat ze geboren werd bij ouders die heel veel dieren hadden. Zij behandelde haar dieren met een open hart vanuit liefde en respect. Praten met haar dieren was voor haar heel normaal. Naarmate ze ouder werd kwamen de ontgoochelingen. Ze kon niet begrijpen hoe sommigen zo hard en wreed waren tegen hun medebewoners op deze planeet. Langzaamaan sloot ze haar hart en probeerde ze mee te draaien in deze wereld. Een vuurtje bleef wel in haar branden, het weten dat authentieke dromen ook echt uitkomen.

Tot ze op een dag haar droomprins tegenkwam. Ook zijn hart was gesloten. Samen gingen ze op weg om hun harten terug te openen en de liefde te laten stromen. Nu begonnen ze samen te dromen. Want samen dromen en creëren daar zijn ze heel sterk in. Zij werden gezegend met twee nieuwe zieltjes, twee kleine droomprinsjes die hun helpen bij hun droom, om de liefde door alles te laten stromen. De droom waarin ieder evenwaardig is.

Nu begon deze vrouw een wereld te creëren waar het een paradijs is voor mens en dier. Ze is constant bezig met het zoeken en uitvoeren van nieuwe manieren om hun welzijn te verbeteren. Deze plek deelt ze ook met anderen die nood hebben aan zo’n plekje. Een plek waar je uw potentie mag en kan voelen.Dit vanuit een visie dat elk levend wezen recht heeft op liefde, overvloed, gezond eten, een plaats om te creëren en een plaats om tot rust te komen en te kunnen helen. Dit in harmonie met moeder aarde.

Vanuit een gevoel dat er andere methoden bestaan dan de traditionele onderzoekt ze: bewust ‘zijn’, voeding, kruiden, telepathie en methoden om heling tot stand te brengen. Ook de wetten van het universum en de kracht van gedachten boeien haar enorm.

Vanuit deze kennis kwam er een nieuwe droom: een groep mensen, die samen werken aan een nieuwe wereld. Een wereld waar het potentieel en passies van mensen mag en kan geleefd worden. Een groep mensen die weet dat ze uitdagingen en verandering nodig hebben om hun dromen te kunnen vormen. Een wereld vrij van oordeel en vol van liefde. Een spirit groep…

Binnen deze groep wil Equi Spirit nog steeds een paardenparadijs zijn, een plaats waar kinderen en volwassen hun potentie mogen voelen. Een plaats waar er heling kan plaatsvinden. Equi staat voor GELIJK, deze waarde draagt Equi Spirit met zich mee. Eveneens wil Equi Spirit blijven openstaan voor groei en verandering want daarin schuilt onze kracht. Vanuit die kracht wil Equi Spirit ook een inspiratiepunt zijn. Iedereen heeft de mogelijkheid om zijn paradijs te creëren.

Wij zijn hier op aarde gekomen niet om iets of iemand te redden, maar om te creëren. Dit is niet voor enkele happy few, elk levend wezen heeft hier toegang toe en recht op. Het enige wat je nodig hebt is de zin om te ontdekken hoe het werkt.

Tot slot werkt Equi Spirit aan een nieuwe vorm van kinderen begeleiden. Zodat de verwondering en bewondering voor het leven, die we in de ogen van onze jonge kinderen zien, niet moet uitdoven. Maar eeuwig mag blijven branden.

Uit liefde

Mijn liefde en dankbaarheid om op deze mooie planeet, mijn moeder ‘Aarde’ te mogen ‘zijn’ is groot.

Concreet houdt dat in dat ik zowel mijn gezin als mijn dieren kwaliteitsvolle, lokale en als het kan biologische voeding geef. Dit houdt eveneens in dat ik mijn grond ook met liefde en respect behandel. Mijn land wordt bemest met de gecomposteerde mest van de paarden zodat de kringloop rond is en de grond wordt ook behandeld met biologische kalk en EM (effectieve micro-organismen). Ook hier blijf ik verder zoeken en onderzoeken zodat mijn ecologische voetafdruk zo klein mogelijk is.