Over Equi Spirit

Hoe het ooit begon.

Op 29 oktober 1975 werd er een hoogsensitief meisje geboren. Haar naam was Ruth. Ruth kwam op deze wereld met een grote liefde voor paarden en een diep wetend gevoel dat alle levende wezens gelijk zijn. Ze had het geluk dat ze geboren was bij ouders die heel veel dieren hadden. Ze behandelde haar dieren met een open hart, vanuit liefde en respect. Communiceren met dieren was voor Ruth heel normaal. Maar naarmate ze ouder werd kwamen de ontgoochelingen. Ze kon niet begrijpen hoe sommigen zo hard en wreed waren tegen hun medebewoners op deze planeet. Langzaamaan sloot ze haar hart en probeerde ze op verschillende manieren mee te draaien in deze wereld. Maar één vuurtje bleef wel in haar branden: het weten dat authentieke dromen ook echt uitkomen… Een wereld creëren waar het een paradijs is voor mens en dier.

En zo ontstond Equi Spirit. Ruth is constant bezig met het zoeken en uitvoeren van nieuwe manieren om het welzijn van iedereen te verbeteren. Deze plek deelt ze ook met anderen die nood hebben aan zo’n plekje. Een plek waar je uw potentie mag en kan voelen. Dit vanuit een visie dat elk levend wezen recht heeft op liefde, overvloed, gezond eten, transformatie, een plaats waar je helemaal jezelf kan zijn, waar je jouw talenten kunt ontdekken en ontwikkelen, een plaats om tot rust te komen en te helen. 

Vanuit een gevoel dat er andere methoden bestaan dan het traditionele, ligt de focus van Equi Spirit op: bewust ‘zijn’, voeding, lichaamsoefeningen, emotionele en persoonlijke ontwikkeling, talentontwikkeling, intuïtieve ontwikkeling, telepathie, het voelen van jouw lichaam en jouw energie, bewustwording van jouw gedachten, patronen en overtuigingen, lichaam & geest in balans. Zodat er heling en transformatie plaats mag vinden… 

Vanuit deze kennis, ontstond er een nieuwe droom: een groep mensen die samen werken aan een nieuwe wereld. Een wereld waar het potentieel en passies van mensen mag en kan geleefd worden. Een groep mensen die weet dat ze uitdagingen en verandering nodig hebben om hun dromen te kunnen vormen. Een wereld vrij van oordeel en vol van liefde. Een spirit groep.

Binnen deze groep wil Equi Spirit nog steeds een paardenparadijs zijn, een plaats waar kinderen en volwassen hun potentie mogen voelen. Een plaats waar er heling en transformatie kan plaatsvinden. Equi staat voor GELIJK, deze waarde draagt Equi Spirit met zich mee. Eveneens wil Equi Spirit blijven openstaan voor groei en verandering want daarin schuilt onze kracht. Vanuit die kracht wil Equi Spirit ook een inspiratiepunt zijn. Iedereen heeft de mogelijkheid om zijn/haar paradijs te creëren. Wij zijn hier op aarde gekomen om te creëren en om voluit vanuit ons hart te leven. Dit is niet voor enkele happy few, elk levend wezen heeft hier toegang toe en recht op. Het enige wat je nodig hebt is de zin om te ontdekken hoe het werkt.

Tot slot werkt Equi Spirit aan een nieuwe vorm van kinderen begeleiden. Zodat de verwondering en bewondering voor het leven, die we in de ogen van onze jonge kinderen zien, niet moet uitdoven. Maar eeuwig mag blijven branden. Want wat mij meegeven aan onze kinderen, zal alles bepalen voor de volgende generaties… 

 
 

Equi Spirit draagt zorg voor de aarde.

Concreet houdt dat in dat wij onze mensen & dieren kwaliteitsvolle, lokale en als het kan biologische voeding geven. Dit houdt eveneens in dat ik mijn grond ook met liefde en respect behandel. Mijn land wordt bemest met de gecomposteerde mest van de paarden zodat de kringloop rond is en de grond wordt ook behandeld met biologische kalk en EM (effectieve micro-organismen). Ook hier blijf ik verder zoeken en onderzoeken zodat mijn ecologische voetafdruk zo klein mogelijk is.